จากใจผู้สอน

FROM MY MIND
แบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้สอน
เน้นไปที่การใช้งาน การออกแบบ การทำให้เกิดผลเป็นหลัก
ไม่ได้ยึดติดกับทฤษฎีใดๆ สอนผ่านประสบการ์ที่ผ่านมา
โดยที่ท่านไม่ต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูก
– อาจารย์ ชาลี –

รวม Course เรียนกราฟฟิค ที่ถูกพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้าใจง่าย
รวมไปถึงความรู้ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมากมายที่ คอร์สอื่นๆอาจไม่เคยสอน
สอนด้วยประสบการณ์จริงของนักออกแบบผู้ใช้งานจริง

Line: @uidcreators เพิ่มเพื่อน – เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม